Doğada 3 tip grafit türü bulunmaktadır. Bunlar Amorf Grafit, Pul Grafit ve Damar grafit olarak adlandırılmaktadır. Bu adlar grafitlerin mikroskop altındaki görüntülerinden dolayı verilmiştir. Amorf grafit, yapısı dolayısı ile şekilsiz ve yumru halinde olduğu için bu adı almıştır. Pul grafitin tabaksı yapısı bulunmaktadır ve rengi griye daha yakındır. Damar grafit de bu üç tür içerisinde en değerli ve işlem görmeden elde edilebilen en yüksek karbon değerine sahip olan türüdür.

Amorf teriminin aslında günümüzde pek yeri kalmamıştır. Tüm grafit türleri içerdikleri kristal yoğunluklarına göre ayrışırlar. Amorf yapıdaki doğal grafit, mikrokristal yapıdadır. Bundan dolayı  ‘’mikrokristalin grafit veya kriptokristalin grafit’’ demek daha doğru olacaktır. Yoğunluğu 2-2.2 gr/ml’dir. Yer altından 60%-85% karbon saflığında bulunabilir veya rezerv yüzeye yakınsa açık işletme yöntemi ile madencilik çalışmaları sürdürülebilir.

Oysu yöresinde ortaya çıkan cevherleşme, mikro kristalin ve makro kristalin grafit türündendir. Daha doğru bir deyimle eski bir kömür seviyesinin kristalin birseri içinde bu serinin metamorfizması sonunda oluşagelmiştir. Maden yatağındaki Grafit, tek cins bir cevher söz konusudur.

Flotasyon yöntemiyle zenginleştirilebilen cevherden tenörü 65% ile 90% karbon aralığında malzeme üretilebilmektedir. İletken olmasının yanı sıra kaygan ve kimyasal olarak sabit bir malzemedir. Bu da birçok farklı sektöre kullanılabilmesine yarar.

Mikrokristalin grafit gres yağı katlı maddesi olarak ve döküm yağlayıcı olarak kullanılmaktadır. Döküm kalitesini ve kalıbın uzun süre kullanılmasına olanak sağlar. Bunlarla birlikte kalıp ayırıcı, balata üretimi, ısıya dayanıklı boya, iletken yüzey, kömür fırçası, pil üretiminde, grafit oksit üretiminde, kurşun kalem üretimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır.

Merkez Ofis

Adres: Adatepe mah. 62/9 sok. No:8/A, Buca, İzmir, 35390, Türkiye
Tel: 0 (232) 442 46 51
Fax: 0 (232) 442 46 31
e-mail: info@karabacakmaden.com

Maden

Adres: Oysu Köyü, Altıntaş, 43800, Türkiye
Tel: 0 (232) 442 46 51
Fax: 0 (232) 442 46 31
e-mail: info@karabacakmaden.com